• Love Moves Bulgaria

Първи семинар за правото на свободно движение в ЕС за еднополови двойки с официално признат брак

Updated: Mar 30, 2019Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз.

Макар че в някои страни членки третирането на представителите на тази група да е по-добро от други, пълно равенство не е постигнато никъде в ЕС. България е една от страните, в които ситуацията е най-неблагоприятна. Според Годишния обзор на правата на ЛГБТИ хората в Европа за 2016 г., разработен от ИЛГА-Европа, който измерва степента на зачитане на човешките права на представителите на тази група в ЕС, резултатът на България е 24% (като 100% означава „пълно зачитане на правата”, а 0 % -- „нарушения на правата, дискриминация“). Нещо повече, според същия индекс България отбелязва 27% през 2015 и 30% през 2014, което ясно показва тенденция на упадък.


С оглед на това проектът LoveMoves цели да се противопостави на дискриминационни практики в държави, които не третират еднополови двойки, признати в други страни членки, като такива – и по този начин нарушаващи правото на свободно движение в Европейския съюз. В проекта участват Младежка ЛГБТ организация „Действие“, фондациите ГЛАС, и „Ресурсен център – Билитис“, Центърът за изследване на демокрацията и Сдружение „Маргиналия“.


На 24 януари 2018 г. се проведе първия семинар по националната инициатива за проучване правата на пребиваващи в България еднополови двойки с официално признат брак или съжителство в друга страна членка на ЕС, осъществявана в рамките на проекта. В организирания от Центъра за изследване на демокрацията семинар взеха участие представители на всички организации партньори.

Целите и основните дейности по инициативата бяха представени от Лилия Драгоева, анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, а участниците имаха възможност да се включат в дискусия, в която се обединиха около нуждата от повишаване на чувствителността по отношение на проблемите, които срещат еднополовите двойки в ЕС, както и да се инициира обществен дебат по темата. Д-р Мила Манчева, директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи изследователската методология за провеждане на национално проучване на положението на еднополовите двойки с признат статут в държава - членка на ЕС, които пребивават временно или живеят в България.


С финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз

0 views0 comments

This website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this website represents the views of the author only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

© Lovemovesbg.eu 2019. All Rights Reserved

 Privacy Policy

Donate today to help Love Moves Bulgaria achieve full equality — nothing less!