• Love Moves Bulgaria

Провеждаме интервюта с еднополови двойки, за да проучим опита и трудностите, с които се сблъскват

Updated: Mar 30, 2019


Консорциум от организации участват в проекта LoveMoves, който цели да се противопостави

на законовите пречки по отношение на еднополовите двойки в Европейския съюз. Тъй като

правата на еднополовите двойки са защитени и признати в някои държави, но не във всички,

ограниченията спрямо тях представляват дискриминация и нарушават принципа на свобода на

движението в ЕС. Проектът се осъществява в партньорство на Младежка ЛГБТ организация Действие, Центъра за изследване на демокрацията, фондация GLAS, фондация Ресурсен център

- Билитис и асоциация Маргиналия.


Сред основните задачи на проекта са определяне и анализиране на положението на еднополови двойки, признати в други европейски юрисдикции, които пътуват или живеят в България, за да се повдигне въпросът за тяхната свобода на придвижването на дневен ред и да се постави начало на обсъждането му на национално и европейско ниво.

Проектът също има за цел да повиши информираността в ЛГБТИ общността за настоящите ограничения за свобода на движение, както и да образова широката общественост за несправедливите и дискриминационни практики, прилагани от страните-членки, за да мобилизира подкрепа за промяна.

С оглед на това проектът LoveMoves цели да се противопостави на дискриминационни практики в държави, които не третират еднополови двойки, признати в други страни членки, като такива – и по този начин нарушаващи правото на свободно движение в Европейския съюз. В проекта участват Младежка ЛГБТ организация „Действие“, фондациите ГЛАС, и „Ресурсен център – Билитис“, Центърът за изследване на демокрацията и Сдружение „Маргиналия“.


Една от централните задачи на проекта е изследване на опита, трудностите и евентуалните отношения с публичните власти на 6-10 еднополови двойки с признат брак или съжителство в друга страна членка на ЕС, които в момента са се установили в България. Двойките ще бъдат поканени да разкажат историята си публично във видео, с което се цели да се повиши информираността за последствията от липса на ясна правна рамка, осигуряваща статута на еднополовите семейства.


В ежегодните проучвания на Международната асоциация на лесбийките, гей, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората (ILGA), нивото на националната политика по отношение на спазване на човешките права на ЛГБТИ хора в България е с тенденция на влошаване през последните години. Освен това страната не осигурява редица права на общността, сред които е липсата на правна процедура за административната смяна на пола, невключването на хомофобски мотиви в определението на престъпление по омраза и непризнаването на еднополови съюзи от Семейния кодекс.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

2 views0 comments

This website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this website represents the views of the author only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

© Lovemovesbg.eu 2019. All Rights Reserved

 Privacy Policy

Donate today to help Love Moves Bulgaria achieve full equality — nothing less!