• Love Moves Bulgaria

Петиция настоява пред българските власти за припознаване на правата на еднополови двойки
Лили и Дари са заедно от 9 години. Женят се през 2016 г. във Великобритания. Българската държава не признава брака им, поради което не се ползват с нито едно от правата, които хетеросексуалните двойки имат. Те са едновременно женени и неженени, по думите им – съществуват в „правен вакуум“. За да защитят семейството си, двете жени започват съдебна битка за признаване на брака им в България.


Лили и Дари разказаха вдъхновяващата си история пред камера, а по-късно инициираха и петиция, адресирана до президента, правителството, народното събрание, омбудсмана, медиите и гражданското общество в България.


Липсата на законова уредба на еднополовите двойки създава редица проблеми във всеки аспект от живота им. Лили и Дари, които от няколко години се опитват да имат дете чрез асистирана репродукция, кандидатстват към Фонда за асистирана репродукция, отпускащ инансова помощ на двойки или на самотни жени с доказани репродуктивни проблеми. Фондът, обаче, им отказва – защото заявяват, че имат сключен брак.


Петицията се подкрепя от „Младежка ЛГБТ организация „Действие”, Фондация „GLAS”, асоциация “Маргиналия” и Фондация “Ресурсен център Билитис”.


“България е една от малкото страни в Европейския съюз, която няма правна защита за семействата на партньори от един и същи пол”, посочва се в петицията. Авторите призовават институциите и обществото да работят за “предприемане на активни действия за промяна на законодателството на РБ и привеждането му в съответствие със законодателството на ЕС, така че да се признават съществуването и правните последици от законно сключените граждански бракове и партньорства между лица от един и същи пол в други държави-членки”.


Можете да добавите подписа си тук.

1 view0 comments

This website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this website represents the views of the author only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

© Lovemovesbg.eu 2019. All Rights Reserved

 Privacy Policy

Donate today to help Love Moves Bulgaria achieve full equality — nothing less!