• Love Moves Bulgaria

Историята на КРИСТИНА и МИРИАМАКристина и Мариама бяха идентифицирани по време на интервютата, проведени в рамките на проекта LoveMoves. Мариама, с френско гражданство, сключва брак с Кристина от Австралия.


През 2016 г. българските власти одобряват разрешението за пребиваване на Кристина въз основа на европейската директива за свободно придвижване (като съпруга на гражданин на ЕС), но на следващата година отказват.

Двете започват съдебна битка и печелят на първа инстанция през юли 2018 г. Делото се обжалва от Дирекция „Миграция“ пред Върховния административен съд. Междувременно тяхната история получи внимание заради видеото към проекта и значимо медийно покритие. Те са също „героите“ на петицията до европейските институции.6 views0 comments

This website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this website represents the views of the author only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

© Lovemovesbg.eu 2019. All Rights Reserved

 Privacy Policy

Donate today to help Love Moves Bulgaria achieve full equality — nothing less!