• Love Moves Bulgaria

Доклад изследва свободното движение на ЛГБТИ двойки в България

Хомофобията и неравноправното третиране на ЛГБТИ хората все още са широко разпространени в Европейския съюз.

Макар че в някои страни членки третирането на представителите на тази група да е по-добро от други, пълно равенство не е постигнато никъде в ЕС. България е една от страните, в които ситуацията е най-неблагоприятна. Според Годишния обзор на правата на ЛГБТИ хората в Европа за 2016 г., разработен от ИЛГА-Европа, който измерва степента на зачитане на човешките права на представителите на тази група в ЕС, резултатът на България е 24% (като 100% означава „пълно зачитане на правата”, а 0 % -- „нарушения на правата, дискриминация“). Нещо повече, според същия индекс България отбелязва 27% през 2015 и 30% през 2014, което ясно показва тенденция на упадък.


Автори на доклада са:

доц. Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз в Софийския университет
адв. Христо Копаранов, Попов, Арнаудов и Партньори
адв. Деница Любенова, Директор „Правна програма“ на Младежка ЛГБТ организация „Действие“
Лилия Драгоева, Анализатор, Център за изследване на демокрацията.

Публикацията се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз в рамките на проекта „LoveMoves“ на Младежка ЛГБТ организация „Действие“, Фондация „GLAS“, Фондация „Ресурсен център - Билитис“, асоциация „Маргиналия“ и Центъра за изследване на демокрацията.

8 views0 comments

This website was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this website represents the views of the author only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

© Lovemovesbg.eu 2019. All Rights Reserved

 Privacy Policy

Donate today to help Love Moves Bulgaria achieve full equality — nothing less!