ИЗСЛЕДВАНE АНАЛИЗ
ДОКЛАД
 

Целта е да се анализира правната и политическата среда, практиките и нагласите на обществените власти по отношение на правата на еднополовите двойки, признати в друга юрисдикция на ЕС, когато те са в България. Да съберем личен опит от еднополови двойки, признат в друга юрисдикция на ЕС, когато са в България. Да подготви почвата за основана на доказателства социална и политическа мобилизация на подкрепата за правата на еднополовите двойки.

Разработване на изследователска методология

Екипът на Център за изследване на демокрацията ще разработи методологически и изследователски инструменти за определяне на специфични подходи, методи на изследване, основни заинтересовани страни и процедури за намеса, които трябва да бъдат предприети. Методологията ще идентифицира изследователски въпроси, ще дефинира оперативни определения и хипотези и ще предостави шаблони и въпросници на другите партньори, които ще участват в изследователските усилия.

Проучване и комуникация с националните власти

Събирането на данни ще включва проучване на наличните политики, законодателство, доклади, академична литература и евентуални съдебни дела с акцент върху България, но също така и на равнище ЕС и в други държави-членки, които не предоставят правно признаване на еднополови двойки. Освен това изследователите ще започнат официална писмена комуникация със съответните национални органи (Министерство на вътрешните работи и неговите отдели, общини, Министерство на външните работи, Омбудсмана) и ще проведат интервюта с длъжностни лица, чиновници и служители, които могат да се сблъскат с еднополови двойки, признати в друга юрисдикция и търсещи признание от страна на българските власти.

Интервюта на терен с еднополови двойки

Изследователи от трите партньорски организации с ясен ЛГБТ профил ще проведат изследвания на терен и ще идентифицират еднополови двойки, които са намерили признание в друга юрисдикция на ЕС и понастоящем живеят в България. Интервютата целят да разберат техния опит, трудности и възможни взаимодействия с властите. Двойките ще бъдат поканени да разкажат публично своята история във видеоклиповете на кампанията.

Анализ и доклад

Изследователи от трите партньорски организации с ясен ЛГБТ профил ще проведат изследвания на терен и ще идентифицират еднополови двойки, които са намерили признание в друга юрисдикция на ЕС и понастоящем живеят в България. Интервютата целят да разберат техния опит, трудности и възможни взаимодействия с властите. Двойките ще бъдат поканени да разкажат публично своята история във видеоклиповете на кампанията.

 
ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И ПОДКРЕПА ОТ ОБЩНОСТТА

Нашата цел е да предадем на проекта лична нотка и да променим нагласите сред неутралната общественост в подкрепа на признаването на еднополовите двойки. Също така да разпространим информация относно нарушаване правата в България на еднополовите двойки, признати в други държави-членки на ЕС. Искаме и да мобилизираме за подкрепа и активно участие ЛГБТ общността и съюзниците, които да настояват за промяна на политиките, за да се сведат до минимум или за пълното премахване на нарушенията на свободата на движение в рамките на ЕС за еднополовите двойки. Възнамеряваме да направим това като започнем петиции и снимане на видеа с еднополови двойки и прожектирането им по различни ЛГБТИ събития, които също ще бъдат част от проекта или са вече познати събития – София Прайд Филм Фест, София Прайд Арт Седмица, ЛГБТ Семинари на общността и др.

Стартиране на петиции

...една за българския парламент и съответните национални органи и друга за Европейския парламент. Конкретните искания ще бъдат формулирани въз основа на базираните на изследване препоръки и след анализ на екипа на това кое е реалистично, разбираемо и което би могло да мобилизира повече обществена подкрепа. Въпреки това и двете петиции ще изискват политически мерки за намаляване или премахване на нарушенията на свободата на движение спрямо еднополовите двойки. Петициите ще бъдат широко разпространени онлайн и офлайн – чрез останалите събития по проекта и всички допълнителни материали, които ще бъдат създадени и споделени.

Кампания за заснемане и разпространение на видеа

Членовете на екипа от Маргиналия и Действие ще изберат и поканят еднополови двойки, идентифицирани по време на изследването, и ще запишат историите им, като подчертаят трудностите, пред които са изправени, в качеството си на не признати в България и сравнение с юрисдикцията, която ги е признала. Ще бъдат заснети 4 видеа, които ще са флагман на кампанията за повишаване на осведомеността. Видеата ще бъдат прожектирани и в други събития на проекта – семинари на ЛГБТИ общността, преди всеки филм на програмата на София Прайд Филм Фест и по време на всички събития с политическа насоченост.

Семинари на ЛГБТИ общността

Като част от усилията да мобилизираме подкрепата на ЛГБТИ общността за кампанията, Действие ще организира 4 семинара с ЛГБТИ хора – в София и страната. Целта им е да информират ЛГБТИ хората за правното признаване на двойките между лица от един и същи пол в България и други държави-членки на ЕС и предизвикателствата, които различните юрисдикции поставя пред свободата на движение и пълноценното ползване на гарантираните от ЕС права на ЛГБТИ хората

Като част от кампанията, Sofia Pride Film Fest 2018 (7-мо издание) ще бъде посветен изцяло на темата на проекта и ще покаже филми и организира дискусии и семинари по темата за еднополовата любов и движение. Традиционно Фестивалът се провежда в седмицата преди Sofia Pride през юни и е домакин на ежедневни събития и филмови прожекции. Фестивалът ще предложи между 5 и 7 събития и привлича над 800 души – ЛГБТИ и съюзници. Ще бъдат поканени известни режисьори (ЛГБТИ и съюзници) и/или филмови критици от други държави-членки на ЕС. Видеата на кампанията ще бъдат прожектирани преди всеки филм на фестивала.

Като част от кампанията, Sofia Pride Art Week 2018 (7-мо издание) ще бъде изцяло посветена на темата на проекта и ще представи изложби, арт инсталации и представления по темата за еднополовата любов и движение. Арт седмицата ще предложи между 4 и 6 събития и/или художествени изложби/инсталации и очаква 1500 души – ЛГБТИ хора и съюзници. Ще бъдат поканени изтъкнати художници и/или художествени критици от ЛГБТИ от други държави-членки на ЕС. Видеата на кампанията ще бъдат прожектирани по време на събитията.

 
РАЗМЕРИ НА ПОЛИТИКИТЕ

Нашите цели в тази част изискват ангажимент за промяна на политиките от страна на българските власти по отношение правата на еднополовите двойки, признати в други юрисдикции на ЕС, и да мобилизират подкрепа за промени в политиката на равнище ЕС относно свободата на движение и признаването на еднополовите двойки сред ЛГБТ и съюзниците в целия ЕС. Също така да покажем гражданска подкрепа на Европейския парламент и други политически институции на ЕС за по-нататъшни промени, гарантиращи свободата на движение на еднополови двойки в ЕС.

След като е набрал обществена подкрепа и медийно внимание, проектът се обръща към българските национални власти и ги кани на кръгла маса, където са представени резултатите от изследванията заедно с препоръките. Кръглата маса ще служи и като официално предаване на подписаната петиция на българските власти. След това националните органи ще бъдат поканени да докладват какви мерки могат да предприемат. Властите ще включат анкетираните в изследователската част заедно със заинтересовани страни като Комисията за защита от дискриминация (като национален орган по въпросите на равенството), Омбудсмана и други.

Кръгла маса с местните власти
Международна конференция „Любовта се движи към равенство“

Ще поканим участници от поне 5 други държави-членки на ЕС (представители на други партньори), особено от страни, в които няма признаване на еднополовите двойки, като България. Останалите участници ще бъдат експерти, заинтересовани страни, адвокати по правата на човека, активисти. Основната цел на конференцията ще бъде да се разпространят резултатите от проекта, особено научните изследвания, да се повиши осведомеността за ситуацията в други страни чрез поканените участници, да се споделят практики и идеи. Очакваният резултат e ангажираност за по-нататъшно разпространение на петицията до Европейския парламент, сред ЛГБТ общностите и съюзниците в други страни от ЕС.

Подкрепа за петицията в други държави

В отговор на ангажимента на асоциираните партньори и активисти от други държави от ЕС петицията към Европейския парламент ще бъде преведена на английски език и, ако е необходимо, на други езици на ЕС и ще бъде разпространена чрез каналите на Билитис, асоциираните партньори и други партньорски мрежи (включително ILGA-Европа). Петицията ще бъде разпространена заедно с видео кампанията.

Изпращане на петицията

Последното събитие на проекта ще бъде съвместно между ЛГБТИ общността и медиите, в което петицията към Европейския парламент ще бъде официално изпратена. Събитието ще бъде и прес-конференция за края на проекта. Самата петиция ще бъде изпратена по пощата с голям лист, на който участниците в събитието ще споделят послания, личен опит, рисунки, графити или други творчески начини за подкрепа на търсенето за по-справедлив Европейски съюз, в който е гарантирана свободата на движение за ЛГБТИ хора. С това творческо послание и петицията любовта се придвижва към Брюксел.

Този уебсайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз. Съдържанието на уебсайта отразява вижданията на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия на поема никаква отговорност за използването на информацията, която уебсайтът съдържа.

© Lovemovesbg.eu 2019. Всички права запазени

Политика за поверителност

Направи дарение днес и помогни Love Moves Bulgaria да постигне своята крайна цел - пълно равенство!